SOPIMUSEHDOT JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Yleistä:

Verkkokauppamme www.prolevel.fi on I Believe in fitness:n ylläpitämä kauppapaikka.

Yrityksen y-tunnus 2801465-8

Yrityksemme myy Personal trainer ja online valmennuksia yksityishenkilöille, yrityksille sekä seuroille ja yhdistyksille Suomeen, EU-alueelle sekä muualle maailmaan.

Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Pidätämme oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

  1. Tilaaminen:

Tuotteet tilataan osoitteesta www.prolevel.fi, prolevelcoaching.com tai prolevelnation.fi.

Maksettuasi tuotteet saat automaattisen tilausvahvistuksen tilaamistasi tuotteista sähköpostiisi tai tekstiviestillä.

Sinulle lähetetään ilmoitus kun tilauksesi on käsittelyssä/lähetetään.

Pyrimme olemaan yhteydessä seuraavan 3vrk sisällä tilauksen vastaanottamisesta. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen PROLEVELille ja kun PROLEVEL on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. PROLEVEL pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy PROLEVELilla, kunnes tuote on kokonaan maksettu.

Palvelussa voi maksaa ainoastaan PROLEVELin kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

Vaaranvastuu tuotteen katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle tuotteen luovutuksen yhteydessä. Kuljetuskaupassa vaaranvastuu siirtyy luovutettaessa tuote kuljettajalta, rahdinkuljettajalta tai muulta toimituksen suorittamiseen määrätyltä henkilöltä tai yhteisöltä asiakkaan hallintaan. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, vaikka asiakas ei olisi paikalla tuotetta luovutettaessa

PROLEVEL vastaa toimittamansa tuotteen virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan tuotteen virhe voidaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. PROLEVEL pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen.

PROLEVEL ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

2. Ehtojen soveltaminen

Henkilökohtaiseen valmennuspalveluun ja verkkovalmennuspalveluihin sovellettavat erityiset ehdot

Elleivät asiakas ja asiakkaalle PT-palvelun tarjoava PROLEVELin yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toisin erikseen sovi, tämän kohdan 10 ehtoja sovelletaan valmentajan asiakkaalle erillisen tilauksen perusteella tarjoamaan henkilökohtaiseen valmennuspalveluun (”PT-palvelu”). Selvyyden vuoksi todetaan, PT-palvelua koskeva toimeksiantosuhde syntyy aina valmentajan ja asiakkaan välille PROLEVELin toimiessa ainoastaan palvelun välittäjänä.

PT-paketit ovat voimassa 12kk ostopäivästä, ellei toisin erikseen sovita.

PT-palvelu

PT-palvelussa PROLEVELin yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toimii PT-palvelun tilauksen yhteydessä sovittavan harjoittelujakson ajan asiakkaan henkilökohtaisena valmentajana tehtävänään suunnitella asiakkaan harjoitusohjelma ja siihen liittyvä ruokavalio niihin tehtävine muutoksineen, opastaa asiakkaalle harjoitusohjelman mukaisten harjoitteiden suorittaminen sekä ohjata asiakkaan harjoittelua harjoittelujakson aikana asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palveluun sisältyvien harjoituskertojen määrä sovitaan palvelun tilauksen yhteydessä.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan hänelle laatimaa harjoitusohjelmaa, ravintosuunnitelmaa sekä mahdollisesti erikseen sovittuja toimintaperiaatteita.

Asiakas sitoutuu noudattamaan valmentajan kanssa ennalta sovittuja harjoitteluaikoja. Mikäli Asiakas peruu valmentajan kanssa harjoittelua varten sovitun tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen sovittua tapaamista (tai asiakas jättää saapumatta paikalle poissaolosta ilmoittamatta), katsotaan se yhdeksi käytetyksi harjoittelukerraksi ellei asiakas voi osoittaa lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti, että peruuttamisen tai poissaolon syynä oli vamma tai sairaus. Asiakkaan myöhästyessä enemmän kuin 15 minuuttia sovitusta tapaamisajankohdasta asiasta valmentajalle ennalta ilmoittamatta, on valmentaja oikeutettu poistumaan sovitusta harjoittelupaikasta ja harjoituskerta katsotaan tällöin edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti käytetyksi. Asiakkaan myöhästyminen ei muutoinkaan pidennä sovitun harjoittelukerran kestoa ellei valmentaja ja asiakas erikseen toisin sovi.

Asiakas on velvollinen maksamaan sekä omat että valmentajan osalta harjoitteluohjelman toteuttamisesta aiheutuvat kulut kuten kuntosalimaksut tai kenttävuokrat. Kuntosaliharjoittelun osalta harjoittelupaikoiksi pyritään valitsemaan ensisijaisesti PROLEVELin yhteistyökumppanien ylläpitämiä kuntosaleja, joissa kuntosalimaksuihin sovelletaan PROLEVELin sopimushintoja.

Huolimatta siitä, että asiakkaan harjoitusohjelmaa ja ravintosuunnitelmaa laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen ja ruokavalion muutokseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa palvelun tilaamisella olevansa tietoinen harjoitteluun ja ravintosuunnitelmaan liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun ja ravintosuunnitelmaan omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, valmentaja (tai PROLEVEL) eivät vastaa asiakkaalle harjoittelussa tai ravintosuunnitelman noudattamisessa mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia PT- tai verkkovalmennuspalvelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

Asiakas sitoutuu tiedottamaan valmentajaa PT- tai verkkovalmennuspalvelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun tai ravintosuunnitelmaan vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).


2. Etämyynti ja peruuttamisoikeus

Palvelusopimukset

Palvelusopimusten ( muun muassa PT-palvelu,) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. Jos palvelun toimittaminen kuitenkin aloitetaan ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista, ja asiakas peruu sopimuksen, asiakkaalta peritään tällöin tehdystä työstä normaali ovh-hintojen mukaisesti. Tähän luetaan personal training-sekä poseeraustunnit, treeniohjelmat, sekä ruokavaliot.

Muissa tapauksissa sopimusten kesto on aina sovitun sopimuskauden loppuun, tai toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa noudatamme yhden(1) kuukauden irtisanomisaikaa.

Digitaaliset palvelut

Digitaalisten palvelujen (muun muassa Verkkovalmennukset) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä.

Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön.

Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, PROLEVELista riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, PROLEVEL vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta PROLEVEL:lta sopimuksen rikkomisesta.

Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

PROLEVELin ja asiakkaan väliset Palvelua tai asiakkaan PROLEVELilta hankkimaa kulutushyödykettä koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

Henkilötietojen käsittely ja käyttö

PROLEVEL käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että PROLEVEL voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan PROLEVELn yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta PROLEVELlle.

3. Verkkomaksaminen:

Maksupainikkeet

Checkout Finland Oy:n (2196606-6) maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet, eli voit maksaa Nordean, Osuuspankin, Säästöpankin, POP-pankin, Danske Bankin, Handelsbankenin, S-pankin, Ålandsbankenin ja LähiTapiola pankin maksupainikkeilla. Maksun saajana tiliotteella näkyy Checkout Finland Oy.

Maksut luottokorteilla

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -korteilla. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti Netsin SSL-suojatulla maksulomakkeella. Verkkokaupalla eikä Checkout Finland Oy:llä ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme. Verkkokaupassa on käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode- todentamispalvelut.

Verkkokauppa käyttää Checkout maksunvälityspalvelua korttimaksuissa. Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvotteista. Maksukorttimaksuissa kauppa syntyy asiakkaan ja Checkout Finland Oy:n välille. Checkout Finland Oy vastaa korttimaksuihin liittyvistä velvotteista ja reklamaatioista. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle.

Mobiilimaksaminen:

Pivo

Pivon verkkomaksupainike on Pivo-sovelluksessa toimiva palvelu, jolla maksaja voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään, Siirto-maksuna tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun Pivo-sovelluksessa tai Siirron tapauksessa muussa Siirtoa tukevassa sovelluksessa.

Tarkemmat käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot

MobilePay

Maksuehdot ovat tarjolla MobilePayn sivuilla, mobilepay.fi/fi-fi/Pages/faq.aspx

Masterpass

Maksuehdot ovat tarjolla Masterpassin sivuilla, masterpass.com/assets/pdf/masterpassoperatingrules.pdf

VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS

Tuotteillamme on kuluttajasuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus.

Jos haluat vaihtaa tai palauttaa tuotteen, ota aina ensin yhteys sähköpostilla tai soita +358407717596.

Shopping Cart